Wat we bieden

Wat is mogelijk?

Vaak hebben onze gasten nog een onuitgesproken wens. Wie weet kunnen wij er iets mee. De eigen bijdrage voor de gasten is marktconform, terwijl de kosten voor de vrijwilligers wordt gedragen door de afdeling.
Naast bezoek aan huis van een vaste vrijwilliger en de jaarlijkse dagactiviteiten van de afdeling (er-op-uit)  is ook nog meer mogelijk, zoals:

* Kleinschalige activiteiten voor 2 – 4 personen
Samen met een vrijwilliger een terrasje pakken, naar het strand of theater. Vragen staat vrij en veel is mogelijk.

* Kleinschalige activiteiten voor 4 – 8 personen
Theaterbezoek, cabaret of musical is ook bespreekbaar. Per voorstelling zijn 8 kaarten beschikbaar.

* Regionale of landelijke vakanties
Voor Regionale Zonnebloemvakanties komen mensen in aanmerking die binnen of buiten rolstoel gebonden zijn en/of in bepaalde mate afhankelijk van zorg. Er is hiervoor echter wel een strenge selectie.

De Nationale Zonnebloemvakanties zijn voor mensen die niet alleen rolstoel gebonden zijn, maar óók afhankelijk zijn van zorg.

* Huren Zonnebloemauto
Mensen met een lichamelijke beperking (afhankelijk van rolstoel of scootmobiel) kunnen de rolstoelauto voor één of enkele dagen huren. Om misbruik te voorkomen is hiervoor een speciale pas nodig. De kosten voor de pas bedragen eenmalig € 10,-.Zonnebloemauto-small

De huur van de auto die geschikt is voor 1 rolstoel plus4 passagiers wordt voor een groot deel betaald door de Zonnebloem donateurs.
Voor meer informatie: Bel 015-213 9034
of kijk op www.zonnebloem.nl