Wat zijn onze belangrijkste activiteiten en acties

> Bezoekwerk
De meest belangrijke activiteit van De Zonnebloem is het regelmatig bezoeken van onze gasten. meer lezen


Als nieuwe vrijwilliger die ook het bezoekwerk gaat versterken krijg je om te beginnen één ‘gast’ om te bezoeken. Deze bezoeken vinden ca 1x per 2 à 3 weken plaats. Na een tijdje wordt gevraagd of dit onderdeel van het Zonnebloemwerk aan je verwachtingen voldoet. Hiervoor wordt je uitgenodigd op de koffie (eventueel met andere nieuwe vrijwilligers) om zo van elkaar te leren.

Als alles goed gaat en je hebt voldoende tijd, dan wil je misschien na verloop van tijd een tweede adres erbij hebben om te bezoeken. Ook als je werkt en ’s avonds of in het weekeind één of meer mensen zou kunnen bezoeken, kun je je aanmelden. 

> Activiteiten van de afdeling
Gezelschap, contact en een goed gesprek staan tijdens het Zonnebloem-bezoek centraal. De huisbezoeken leiden soms ook tot ondernemende initiatieven. Samen naar de film, een theatervoorstelling, het museum of een concert bijvoorbeeld. Of gewoon een eindje wandelen, een potje schaken, of samen de krant doornemen. Zie ook de Agenda.

> Kleinschalige Activiteiten
Soms hebben gasten nog een wens: Bezoek van een tentoonstelling, naar een bloementuin of het strand. Ook in klein verband (4 + 4 personen) is veel mogelijk. De afdeling kijkt of het mogelijk is en regelt de vrijwilliger(s). Gasten mogen zelf met vragen en ideeën komen; wij zoeken de oplossing.

> Uitstapjes
Ook organiseren we diverse uitstapjes (ca 8 per jaar) zoals een winkeldag in De Bogaard, een terrasmiddag, bezoek aan een dierenpark of de Keukenhof, een dagboottocht. Aan het einde van het jaar brengen we een bezoek aan een Kerstmarkt in de regio.    meer lezen

De gasten betalen per activiteit een eigen bijdrage en de overige kosten worden aangevuld vanuit onze afdeling. Dit kunnen we doen door het organiseren van kostendekkende activiteiten, het verkopen van loten van de Nationale Vereniging de Zonnebloem en het aanschrijven van sponsoren.  

> Acties
Om de activiteiten van de afdeling te kunnen betalen zijn we afhankelijk van diverse bronnen. Om jaarlijks wat extra’s te kunnen doen voeren we soms een (sponsor-) actie.  meer lezen

Eén van de bekendste acties is de Nationale Zonnebloemloterij. Voor € 2,- per lot heeft men kans op een leuke prijs – en – draagt men bij aan de activiteiten voor onze gasten.

zonnebloemen4 Ook de Zonnebloem “zaai en oogst” actie waardoor we tijdens de ziekenweek onze gasten eens een extra bloemetje kunnen bezorgen is een groot succes.

Door de grote belangstelling van onze gasten voor onze uitstapjes zijn we genoodzaakt een roulatiesysteem te hanteren en zo per activiteit te bekijken welke gasten er mee mogen.  

> Ontspanning regionaal/nationaal
In landelijk verband kan eventueel worden deelgenomen (na selectie door het Nationaal bureau in Breda) aan een vakantieweek in een aangepaste accomodatie (binnen en buitenland) of een vakantie met ons Zonnebloemschip.
Ook wordt er ieder jaar een regionale vakantie gehouden waar vrijwilligers en gasten uit de regio Delfland elkaar kunnen ontmoeten.

> Afdelingsbijeenkomsten
De afdeling vergadert 4x per jaar. Voorafgaand daaraan vindt ook nog een bestuursvergadering plaats.

Verwacht wordt dat men zo veel mogelijk komt naar de bijeenkomsten met alle vrijwilligers. De activiteiten worden besproken, wie wat wil doen, hoe het een volgende keer beter kan, suggesties voor nieuwe activiteiten, ideeën voor sponsoring, iedereen kan zijn of haar zegje doen.

Zo leer je spontaan de afdeling, de gasten en de mede-vrijwilligers kennen.