Privacyverklaring

Privacy verklaring afd. Delft-West/Westerkwartier

De Zonnebloem hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar deelnemers, donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website. Persoonsgegevens behandelen en beveiligen wij daarom zo zorgvuldig mogelijk, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Voor de privacy verklaring van de Nationale Vereniging de Zonnebloem verwijzen we naar de betreffende website www.zonnebloem.nl

Rechten van betrokkenen:
Alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de privacy verklaring van de Nationale Vereniging de Zonnebloem.

De afdeling Delft-West/Westerkwartier heeft een eigen website-adres www.zonnebloemdelftwest.nl
In aanvulling op het privacy verklaring van de Nationale Vereniging volgt hierna een aantal zaken die de afdeling betreffen.

Overzicht verwerkingen:
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij als Zonnebloemafdeling verwerken.
De afdeling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u meewerkt als vrijwilliger en/of gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Dit kan zijn telefonisch, per email of via één van de contactformulieren.

1> Algemene informatie over een persoon.
– Geslacht,
– Voor- en achternaam, evt. met voorvoegsel en toevoeging,
– Voorletters,
– Geboortedatum,
– Adresgegevens,
– Telefoonnummer(s),
– Relatie, activiteit, bezoek en wensen,
– E-mailadres,
– Functies binnen de Zonnebloem,
– Startdatum,
– Opmerkingen, bijzonderheden en relevante cursussen (als EHBO, auto, rolstoel-duwer), e.d.).

2> Bijzondere informatie persoonsgegevens.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die de privacy ernstig kunnen schaden worden door de afdeling niet vastgelegd/verwerkt. Denk aan zaken als pasfoto, burgerservice-nummer, godsdienst, ras, strafblad, enz.

3> Geautomatiseerde besluitvorming
De afdeling neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Denk hierbij aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid) tussen zit.

4> Delen van persoonsgegevens met derden
De afdeling verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze zo beperkt mogelijk en uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

5> Gebruik van foto’s op de website
De Zonnebloemafdeling is toegestaan foto’s die zijn gemaakt tijdens Zonnebloem-activiteiten op de website te plaatsen. De Afdeling dient wel vooraf een algemene en doorlopende toestemming (schriftelijk of per e-mail) van de deelnemers en vrijwilligers te hebben.

6> Cookies Afdelingswebsite
De afdeling Delft-West/Westerkwartier plaatst zelf geen cookies op haar afdelingswebsite.
Een cookie is een klein bestandje dat door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst.

7> Links naar andere websites
Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hierdoor kunnen we u doorverwijzen naar een andere website (als You-Tube) en enkele filmbeelden tonen van activiteiten van onze afdeling. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties.