Doelgroep

Doelgroep – de ‘gasten’

De Zonnebloem is er voor (langdurig) zieken, gehandicapten en hulpbehoevende mensen. Het gaat daarbij om mensen – in Zonnebloem jargon ‘gasten’ of ‘deelnemers’ – met een fysieke beperking vanaf 18 jaar, die door deze beperking eenzaam zijn of in een sociaal isolement dreigen te raken.

> Jongere ‘gasten’
Hoewel jongeren vaak vrij lang een sociale kring om zich heen hebben, wordt iemand’s wereld kleiner naar mate men langer uit het arbeidsproces is.  Het is dan ook fijn als ook jongere mensen zich opgeven als bezoeker.

> Oudere ‘gasten’
Ouderen vereenzamen omdat familie en vrienden wegvallen.  Als mensen ook nog met hun gezondheid gaan tobben en daardoor minder makkelijk de deur uit komen zijn er soms dagen dat zij niemand spreken.  Als je ’s middags aanbelt zit de deur vaak nog op slot!

Mensen in verzorgingshuizen hebben niet de prioriteit van de Zonnebloem. Wel is het zo dat de vrijwilligers hun gasten blijven bezoeken als ze naar een verzorgingshuis verhuizen, maar misschien wat minder vaak.

> Wensen en eisen van deze tijd
De wereld verandert in een snel tempo en ook de Zonnebloem gasten hebben andere eisen dan vroeger. Mensen zijn bereisder, hebben een actiever leven gehad en hebben andere interesses dan vroeger. Bijvoorbeeld: Liever geen kienmiddag maar een museumbezoek.

Men is meer gewend om uit te gaan,  jong en oud is mondiger geworden. Er is vaak meer geld voor leuke dingen. Het is aan ons (de Zonnebloem) om in te gaan op de vraag van deze nieuwe gast naar zinvolle contacten en activiteiten.

Zien wat er allemaal mogelijk is, klik hier

Voor ons: Een uitdaging!