De Zonnebloem

De Zonnebloem afdeling Delft-West/Westerkwartier is een groep vrijwilligers (mannen en vrouwen van verschillende leeftijden) die zich met veel enthousiasme inzet om onze gasten te verblijden met een huisbezoekje en voor hen regelmatig een uitstapje of bijeenkomst te organiseren. Daardoor willen wij een positieve bijdrage leveren aan het leven van mensen uit onze eigen wijk die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben en voor wie als gevolg daarvan een sociaal isolement dreigt.

Als afdeling Delft-West/Westerkwartier maken wij deel uit van de landelijke Vereniging de Zonnebloem, die ca. 1200 plaatselijke afdelingen telt.
Onze afdeling (1 van de 5 afdelingen in Delft) bestaat uit ca. 40 vrijwilligers. Een groot aantal daarvan bezoekt 1x in de 2 weken een gast aan huis. Gewoon voor een praatje of een kopje koffie.

Gezelschap, contact en een goed gesprek staan tijdens het Zonnebloem-bezoek centraal. Maar ook andere ondernemende initiatieven worden door onze gasten zeer gewaardeerd.

We organiseren gemiddeld 8 activiteiten per jaar. Er zijn vrijwilligers die meegaan met een activiteit en/of voor vervoer zorgen met hun eigen auto. Dit laatste om de kosten te drukken. Zie hiervoor de knop “Activiteiten”.

Heeft u vragen, wilt u vrijwilliger worden bij onze afdeling, u aanmelden als gast of betalend lid worden, laat het ons dan weten. U kunt contact opnemen met:
Jeanne van Herel, secretaris van de afdeling Delft-West/Westerkwartier,
Tel 015-2124376.  Of per e-mail:   j.van.herel@kpnplanet.nl