Agenda Afdelingsvergadering 1

Afdelingsvergadering-1

Startdatum17-02-2020
Einddatum17-02-2020
Tijdstip10:00 - 12:00 uur
LocatieWijkcentrum "De Parel"
Van Beresteynstraat 99 te Delft.
(nabij Ontmoetingscentrum Vermeertoren).
Afdelingsvergadering voor de vrijwilligers Delft-West/Westerkwartier.
De afdelingsvergadering is bedoeld voor de vrijwilligers van onze afdeling en vindt ten minste 4x per jaar plaats. Het bijwonen van deze vergaderingen wordt op prijs gesteld en zeer gewaardeerd.
Een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen en informatie uit te wisselen, activiteiten af te stemmen, enz.

In deze jaarvergadering o.m.
- Stand van zaken m.b.t. de afdeling.
- Verslag van de Kascommissie.
- Jaarrekening 2019: bespreken en vaststellen.
- Staat van Inkomsten en Uitgaven 2019.
- Ontwikkelingen bij Zonnebloem.

In deze vergadering komen belangrijke zaken aan de orde, die voor de afdeling, dus ook de vrijwilligers van belang zijn. Dus als het enigszins kan: komt allen !!

<< Terug